GDPR-sanasto: Valvontaviranomainen

Suomessa EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen kansallinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Valvontaviranomaisella on oikeus määrätä asetusta laiminlyövälle taholle sanktioita, mukaan lukien sakkoja.

Katso myös Sanktiot eli hallinnolliset seuraamukset EU:n tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä

GDPR-sanasto ››