GDPR-sanasto: Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän on yleensä syytä laatia rekisteröidyn saatavilla oleva tietosuojaseloste, jonka avulla rekisteröityä informoidaan hänen henkilötietojensa käsittelystä GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteessa tulisi kuvata henkilötietojen käsittely tiiviissä, avoimessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

GDPR-sanasto ››