GDPR-sanasto: Pseudonymisointi

Henkilötietojen käsitteleminen siten, että niitä ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn lisätietoja käyttämättä. Lisäksi vaaditaan, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä henkilöön tapahdu.

Tietoja pseudonymisoimalla rekisterinpitäjä voi muun muassa osoittaa huolehtineensa asianmukaisesti henkilötietojen suojaamisesta. Voidaan käyttää esimerkiksi tutkimuksessa, jossa käsitellään arkaluontoisia tietoja.

Pseudonymisoitu tieto on henkilötietoa, koska se on yhdistettävissä takaisin henkilöön.

Katso myös Anonymisointi.

GDPR-sanasto ››