GDPR-sanasto: Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (unohduspyyntö)

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus edellyttää henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, tai henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa tietojen poistamispyynnöstä myös niille tahoille, joille se on luovuttanut unohduspyynnön tekijän henkilötietoja.

Unohtamispyynnöstä huolimatta rekisterinpitäjällä voi olla laillinen peruste säilyttää tiedot tai osa niistä, jolloin sillä ei ole velvollisuutta poistaa tietoja tai osaa tiedoista.

Tietojen säilytys voi olla tarpeen muun muassa lehdistönvapauden toteutumiseksi. Muita syitä tiedon säilyttämiseen unohduspyynnöstä huolimatta voivat olla esimerkiksi tutkimus, tilastointi, kansanterveyteen liittyvä yleinen etu, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen sekä oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Katso myös Oikeus tietojen oikaisemiseen (oikaisupyyntö)Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö), Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (rajoituspyyntö), Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja Vastustamisoikeus (vastustamispyyntö).

GDPR-sanasto ››