GDPR-sanasto: Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (rajoituspyyntö)

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi silloin, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai jos käsittely on lainvastaista.

Katso myös Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö), Oikeus tietojen oikaisemiseen (oikaisupyyntö), Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (unohduspyyntö), Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja Vastustamisoikeus (vastustamispyyntö).

GDPR-sanasto ››