GDPR-sanasto: Henkilötietolaki

EU:n tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää edeltävä kansallinen laki, joka kumotaan GDPR:ää täydentävällä tietosuojalailla.

GDPR-sanasto ››