GDPR-sanasto: Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoihin kohdistettavat automaattiset ja manuaaliset toimet, kuten tiedon kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, käyttö, luovuttaminen, levittäminen, yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen ja hävittäminen.

GDPR-sanasto ››