GDPR-sanasto: Henkilötietojen käsittelijä eli prosessori (processor)

Esimerkiksi yritys, viranomainen tai yhdistys, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.
EU:n tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat merkittävästi henkilötietojen käsittelijän osalta.

Katso myös Rekisterinpitäjä.

GDPR-sanasto ››