GDPR-sanasto: Henkilötietojen erityiset tietoryhmät eli ns. arkaluonteiset henkilötiedot

Näitä tietoja ovat rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, terveyttä koskevat tiedot, seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät tiedot. Erityisiä tietoryhmiä koskevia henkilötietoja voidaan käsitellä vain erikseen säädetyillä perusteilla.

GDPR-sanasto ››