GDPR-sanasto: Henkilötieto

Tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvä tieto, kuten nimi, henkilötunnus, kuva, äänite, video tai biometrinen tai geneettinen tieto.

GDPR-sanasto ››