GDPR-sanasto: EU:n tietosuoja-asetuksen tulkinta ja oikeuskäytäntö

Moni tietosuoja-asetukseen liittyvä asia täsmentyy vasta valvonta- ja oikeuskäytännön kautta asetusta sovellettaessa.

EU:n tietosuojatyöryhmä, niin kutsuttu WP29, julkaisee tietosuoja-asetuksen tulkintaa koskevia ohjeita. Siirtymäaikana myös säädetään tietosuoja-asetusta täydentävänä kansallisena yleislakina tietosuojalaki, josta hallitus on antanut lakiesityksen 1.3.2018. Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data Protection Board, EDPB) voi antaa sitovia päätöksiä asetuksen soveltamisesta. EDPB tulee korvaamaan kansallisista tietosuojaviranomaisista koostuvan WP29 -työryhmän.

Katso myös WP 29 -työryhmä (Article 29 Working Party).

GDPR-sanasto ››