GDPR-sanasto: Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Profilointi on henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa analysoidaan tai ennustetaan henkilön ominaisuuksia, kuten taloudellista tilannetta, ostoaikomuksia, terveyttä, työsuoritusta tai muuta käyttäytymistä.

Rekisteröidyllä on esimerkiksi kielteisen lainapäätöksen tapauksessa oikeus riitauttaa automatisoitu päätös, samoin kuin vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö.

Automatisoidut päätökset ja profilointi saavat perustua erityisiin henkilötietoryhmiin, kuten etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen vakaumus, ainoastaan tietyissä poikkeustilanteissa.

Katso myös Erityiset henkilötietoryhmät.

GDPR-sanasto ››