Tarkoittaako Tietosi.fi-palvelu sitä, että organisaatio ulkoistaa asiakastietonsa tai henkilöstötietonsa?

Ei tarkoita. Tietosi.fi on tiedon välityspalvelu, ei tiedon pysyvä tallennuspaikka.

Muut usein kysytyt kysymykset ››